MIDYTESTNEDESTRUKTIVNÍ ZKOUŠENÍ
INSPEKČNÍ ČINNOSTI
HLAVNÍ STRÁNKA
 • Vizuální kontrola
 • Kapilární zkouška
 • Magnetická prášková kontrola
 • Zkoušení ultrazvukem
 • Zkoušky mechanických vlastností
 • Provozní zkoušení pomocí replik
 • Příprava plánů inspekce a zkoušení
  (např. podle EN 1090)
 • Svářečský dozor
 • Technická přejímka
 • Přítomnost v klíčových fázích výroby
 • Ověření dodržení termínů výroby a expedice
O FIRMĚ
SLUŽBY
CERTIFIKÁTY
KONTAKT
midytest@midytest.pl
2012