MIDYTESTNEDESTRUKTIVNÍ ZKOUŠENÍ
INSPEKČNÍ ČINNOSTI
HLAVNÍ STRÁNKA

Vítejte!

MIDYTEST slouží v oblasti
průmyslové kontroly
a nedestruktivního zkoušení svarů,
výkovků, válcovaných výrobků a odlitků.

Nabízím Vám spolupráci
O FIRMĚ
SLUŽBY
CERTIFIKÁTY
KONTAKT
midytest@midytest.pl
2012