MIDYTESTNEDESTRUKTIVNÍ ZKOUŠENÍ
INSPEKČNÍ ČINNOSTI
HLAVNÍ STRÁNKA

Osvědčení o způsobilosti podle normy EN 473 vztahující se na: odlitky,
výkovky, svarové spoje, trubky, válcované výrobky, tvářené výrobky,
výroba a zpracování kovů, montážní a stavební inženýrství,
Směrnice pro tlaková zařízení 97/23/EG

O FIRMĚ
SLUŽBY
CERTIFIKÁTY
KONTAKT
midytest@midytest.pl
2012