MIDYTESTBADANIA NIENISZCZĄCE
INSPEKCJE PRZEMYSŁOWE
STRONA GŁÓWNA
 • Badania wizualne
 • Badania penetracyjne
 • Badania magnetyczno-proszkowe
 • Badania ultradźwiękowe
 • Badania własności mechanicznych
 • Badania struktury metodą replik
 • Opracowywanie planów kontroli
  (m.in. zgodnie z wymaganiami EN 1090)
 • Inspekcje spawalnicze
 • Odbiory techniczne
 • Obecność przy kluczowych etapach produkcji
 • Weryfikacja terminowości produkcji
O FIRMIE
USŁUGI
CERTYFIKATY
KONTAKT
midytest@midytest.pl
2012