MIDYTESTBADANIA NIENISZCZĄCE
INSPEKCJE PRZEMYSŁOWE
STRONA GŁÓWNA

Certyfikaty kompetencji wg EN 473 obowiązują w sektorach: odlewy, odkuwki,
złącza spawane, rury, wyroby walcowane, wytwarzanie i przetwórstwo metali,
instalacje i konstrukcje oraz w obszarze regulowanym DUC 97/23/EG.

O FIRMIE
USŁUGI
CERTYFIKATY
KONTAKT
midytest@midytest.pl
2012