MIDYTESTBADANIA NIENISZCZĄCE
INSPEKCJE PRZEMYSŁOWE
STRONA GŁÓWNA

Witam!

MIDYTEST świadczy usługi w dziedzinie
inspekcji przemysłowych
oraz badań nieniszczących spoin, odkuwek,
wyrobów walcowanych i odlewów.

Zapraszam do współpracy
O FIRMIE
USŁUGI
CERTYFIKATY
KONTAKT
midytest@midytest.pl
2012